Se odločate za ustanovitev d.o.o.?

Želite odpreti svoje lastno podjetje? S pomočjo našega podjetja boste postali lastnik svojega d.o.o. zelo hitro in preprosto, saj vam bomo vso dokumentacijo in potrebne pogodbe priskrbeli mi. Z našo pomočjo ne boste potrebovali ustanovitvenega kapitala, ki za ustanovitev d.o.o. običajno znaša 7500 evrov. Zagotavljamo vam najnižjo ceno ustanovitve d.o.o., katerega lastnik in direktor boste že od samega začetka. Potrebno se je zavedati, da je nakup že obstoječega podjetja lahko zelo tvegan – zato smo za vas pripravili boljšo rešitev.

Kaj sploh je d.o.o.? Je družba z omejeno odgovornostjo, katerega poglavitna prednost je, da vpleteni družbeniki za morebitne dolgove ne odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem. Zanje odgovarja družba sama. V primerjavi s samostojnimi podjetniki, ki za vse dolgove odgovarjajo s svojim lastnim premoženjem, je ustanovitev d.o.o. veliko boljša naložba. Ustanovitev d.o.o. je še posebej primerna, kadar podjetje ustanavlja več ljudi skupaj.

ustanovitev d.o.o

Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je razdeljen na poslovne deleže, v osnovi pa mora znašati vsaj 7500 evrov. Lahko ga predstavlja tudi stvarni vložek (premičnine, nepremičnine, pravice ali drugo podjetje). Ob ustanovitvi se sklene tudi družbena pogodba, ki jo podpišejo vsi družbeniki. Za ustanovitev d.o.o. se lahko odloči od ene do največ petdeset oseb skupaj. Tudi v primeru, če tovrstno podjetje ustanovi le ena oseba, se sprejme akt o ustanovitvi.

Pogoji delovanja podjetja so vezani na posamezno dejavnost, ki jo želite opravljati. V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti lahko izberete eno ali več tistih, ki jih boste opravljali. Za nekatere so predpisani pogoji, ob katerih jih lahko izvajate, ostale pa so neregulirane. Nastala pravna oseba mora v roku osmih dni po ustanovitvi d.o.o. svoje podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, informacije o pridobivanju prihodkov, morebitnih poslovnih enotah v tujini ter povezanih osebah, obvestiti davčni urad.

Za konec pa še nekaj nasvetov, ki vam bodo prav prišli na začetku poslovanja. Poskrbite za dobre telekomunikacije, kakovostno računovodstvo in sistem za enostavno izdajo računov ter spremljanje poslovanja. Spremljajte tudi spremembe na vašem področju s pomočjo strokovne literature ter spleta.

Ustanovitev d.o.o. s strani mladih ljudi

Mladi vse bolj pogosto ustanavljajo svoja podjetja, to pa zato, ker je na trgu dela premalo zaposlitev, da bi lahko zaposlili vse. Danes je torej ustanovitev d.o.o. zelo popularna predvsem med mladimi, tako da vsekakor se izplača, da se povežete mladi med seboj in ustvarite ekipo, ki bo sposobna na trgu opravljati neko pridobitno dejavnost. Vse dejavnosti s pridobitnim namenom so namenjene temu, da ustvarjajo na trgu nek profit. V kolikor ne ustvarjate profita, potem ste bodisi neprofitna organizacija ali pa vam gre na trgu slabo kot organizacija s pridobitnim namenom. Ustanovitev d.o.o. se včasih ni toliko uporabljala, danes pa temu ni več tako.

ustanovitev d.o.o.

Ljudje so postali pogumni in odločili so se, da bodo pričeli na trgu sami opravljati neko dejavnost v kateri so specializirani ali pa v kateri so preprosto radi oziroma v kateri uživajo. V kolikor ne veste ali je ustanovitev d.o.o. tisto kar hočete, potem verjetno to ni nekaj, kar bi radi počeli do konca svojih dni. V kolikor pa menite, da je ustanovitev d.o.o. nekaj, kar vas resnično veseli, potem vam svetujemo, da se pričnete ukvarjati s tem, kako boste na trgu pričeli opravljati neko pridobitno ali nepridobitno dejavnost.

Ljudje, ki imajo svoja podjetja so običajno zelo zaposleni. Seveda je to logično, saj so to ljudje, ki konstantno iščejo neko zadovoljstvo v poslu, tako da se prav vsak dan trudijo, da bi na trgu lahko dosegali neke dobre poslovne rezultate. Ustanovitev d.o.o. je velikokrat prvi korak, ki ga je potrebno narediti, preden se lahko prične poslovati. Seveda se lahko podjetnik odloči za katerokoli drugo pravno organizacijsko obliko, toda najpomembnejše je, da podjetnik ve, kaj bi rad na trgu opravljal. Ustanovitev d.o.o. je prvi korak, ki ga morate narediti preden boste začeli poslovati. V kolikor je pri postopku ustanovitev d.o.o. deležnih več družbenikov, je potrebno deleže med njimi dobro razporediti.